ankieta

Poziom samooceny osób z niepełnosprawnością ruchową

Witam, jestem studentką II roku Pedagogiki o specjalności wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Prowadzę badania na temat poziomu samooceny studentów a ich niepełnosprawności ruchowej. Ankieta skierowana jest do studentów. Badania są całkowicie anonimowe, dlatego proszę o przemyślane ustosunkowanie się do ankiety, poprzez zakreślenie odpowiedzi zgodnej z prawdą. Dziękuję.